Site icon הטרדה מינית

הטרדה מינית בין בני זוג

לרוב כאשר אנחנו שומעים על הטרדה מינית, מדובר על מקרה שהתרחש בין עבריין מין לעוברות אורח, בין עובד לעובדת, בין בכיר למישהי שכפופה לו וכיוצא באלה. עם זאת, רבים לא מודעים לכך שמקרים רבים של הטרדה מינית יכולים להתקיים גם בין בני זוג.

במקרים נדירים המטרידה היא האישה אך לרוב כמובן המטריד הוא הגבר. מדובר על תחום מורכב מאוד וסבוך מאוד שלעתים נדמה כי רב הנסתר על הגלוי בו אך אנחנו מקווים כי המאמר שלפניכם ישפוך מעט אור על מצבים ייחודיים אלה של הטרדה מינית במשפחה.

החוק למניעת הטרדה מינית

מדהים לגלות שרק בשנת 1998 עבר בישראל החוק למניעת הטרדה מינית. לפי החוק הטרדה מינית היא בו זמנית עוולה אזרחית ועבירה פלילית. להלן המעשים שלפי החוק נחשבים להטרדה מינית:

דוגמאות להטרדה מינית בין בני זוג

גבר ממרכז הארץ הפיץ באינטרנט שלושה סרטונים שבהם נראתה אשתו מבצעת בו יחסי מין אוראליים. לא זו בלבד שאותו גבר לא קיבל את הסכמתה של אשתו להפצת הסרטונים אלא שהיא אסרה עליו במפורש להפיצם ואף דרשה ממנו להשמיד אותם. במקרה זה הגבר נאלץ לשלם לאשתו פיצויים בגין הטרדה מינית.

במקרה אחר שהתרחש לפני שנתיים במרכז הארץ גבר כבן ארבעים נהג להתייחס בצורה מבזה לבת זוגו ולהשמיע באוזניה הערות פוגעניות ביותר בנוגע לשדיה חרף התנגדויותיה. בסופו של דבר כשהגיעו מים עד נפש אותה אישה החליטה לעשות מעשה. היא הגישה נגדו תלונה במשטרה ואותו אדם מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח למשך חודש ימים.

המקרה האחרון שנזכיר התרחש בטבריה בשנת 2011. במקרה הנ"ל גבר שחי בזוגיות עם אישה אילץ אותה לבצע מין אוראלי בחברים שלו תוך איומים כי אם לא תעשה כן ישלול ממנה את הזכות להיפגש עם ילדיהם. בידיו של הגבר היה מידע לפיו האישה סובלת מהפרעה נפשית ולכן הרגיש נוח לסחוט אותה באיומים. גם כאן מדובר היה על מקרה קלאסי של הטרדה מינית בין בני זוג.

כיצד מתמודדים ולמי פונים?

ראשית חשוב להבין האם באמת התקיים מקרה של הטרדה ולזכור כי עצם העובדה שמדובר על בני זוג לא אומר שלא מדובר על הטרדה מינית לכל דבר. לאחר מכן חשוב למצוא זמן שבו המוטרד או המוטרדת יימצאו לבד ובו יתקשרו לטלפון של קו החירום של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. 1203 הוא המספר של קו החירום לנפגעים ואילו 1202 הוא המספר של הקו לנפגעות.

Exit mobile version