Site icon הטרדה מינית

הטרדה מינית אצל גניקולוג: מהם הגבולות בין בדיקה להטרדה מינית, דרכי התמודדות, ולמי פונים?

באופן כללי כאשר אדם פונה לרופא על מנת לעבור בדיקה כלשהי, הרי הוא מפקיד בידיו את בטחונו ואת שלומו תוך אמונה שכל פעולה אותה יבצע הרופא תעשה למטרות רפואיות בלבד. מטבע הדברים במהלך ביצוע הבדיקה המטופל נמצא בעמדת נחיתות מבחינת יחסי הכוח. המטופל הופך במובן מסוים לתלוי ולפגיע ולרוע המזל ישנם רופאים מסוימים שמנצלים מצב לא שוויוני זה לצרכים שבהחלט לא נופלים תחת ההגדרה של "מטרות רפואיות".

הטרדה מינית בראי החוק

הטרדה מינית היא מושג מודרני יחסית שהוגדר מבחינה חוקית רק בשנת 1998. החוק המדובר הוא כמובן "החוק למניעת הטרדה מינית" שמתייחס למצבים שונים שערב כניסת החוק לתוקפו נחשבו לתחומים אפורים. באופן עקרוני החוק מתייחס לשורה ארוכה של מצבים ומדגיש את העובדה שבמידה ומתקיימים יחסים לא שוויוניים, הרי שאין צורך בהבעת התנגדות מצד הצד החלש במערכת היחסים בשביל להוכיח כי התקיימה הטרדה מינית.

כך למשל יכולים להיווצר מצבים שבהם עובדת לא תתלונן על מעביד שמטריד אותה מינית מתוך חשש לפרנסתה, ואישה שעוברת בדיקה אצל רופא נשים יכולה לבחור שלא להתלונן כיוון שהיא חוששת למצבה הבריאותי ולאיכות הטיפול שתזכה לו.

מה יכול להיחשב כהטרדה מינית בזמן בדיקה גניקולוגית?

ישנם מצבים מגוונים ביותר שיכולים להיכלל תחת הגדרת המטרייה של "הטרדה מינית" שעשויים להתקיים במהלך בדיקה גניקולוגית. קצרה היריעה מלהכיל את כולם ולכן נזכיר רק כמה מהם על קצה המזלג:

התמודדות עם הטרדה מינית אצל גניקולוג

להטרדה מינית יכולות להיות השלכות רבות על המתלוננת. אי לכך בכל מקרה שבו אישה מוטרדת מינית על ידי הגניקולוג שלה, ההמלצה היא לפנות לקבלת סיוע. שלושת התחומים המרכזיים בהם נשים שעברו הטרדה מינית או תקיפה מינית זקוקות לסיוע הם התחום הנפשי, המשפטי והרפואי.

על מנת לקבל סיוע מומלץ לפנות לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית שפועל במספר מרכזים ברחבי הארץ מצפונה ועד דרומה. מספר הטלפון של קו החירום לנפגעות הוא 1202 ונציגי המרכזים ישמחו לסייע לכל אישה שחוותה הטרדה מבחינה משפטית, נפשית ורפואית. האיגוד מפעיל קבוצות תמיכה, מערכי חינוך והסברה ומוקדי סיוע טלפוניים.

Exit mobile version