מהי הטרדה מינית מילולית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

השימוש במילים כשבתוכן ישנה התייחסות מינית כלשהי (מרומזת או גלויה) נחשב לעתים כהטרדה מינית, ולא רק הרצון לקשר מיני מסוים אשר מגיע מצד אדם אחד כלפי אדם אחר שאינו מעוניין בקשר, הוא זה שנחשב להטרדה מן הסוג הזה. נדמה לפעמים שהטרדות מיניות מילוליות הן הנפוצות ביותר מכל סוגי ההטרדות המיניות האחרות שקיימות, מכיוון שקל מאוד ליזום אותן וקשה יותר להוכיח כי הן נאמרו.

החוק בישראל מגדיר שני סוגים של הטרדה מינית מילולית:

  • התייחסויות חוזרות ונשנות כלפי אדם תוך התמקדות במיניות שלו, בעוד שאותו אדם אשר מוטרד מנסה להראות למטריד, בכל דרך אפשרית, שהוא לא מעוניין בהתייחסויות המיניות הללו.
  • התייחסויות משפילות או מבזות אל אדם תוך התייחסות למיניותו, כולל התייחסות לנטייה המינית שלו.

כיצד מתייחס החוק?

החוק בישראל למניעת הטרדה מינית מילולית הוא בעל השפעה רבה על ההתייחסות של מערכת המשפט ושל החברה כולה לכל ההתנהגויות הכלולות בו. החוק למניעת הטרדה מינית בכלל חל על התנהגויות שונות- הן התנהגויות מילוליות והן התנהגויות פיזיות, כאשר ישנם מספר ערוצים לפיהם ניתן להתדיין מבחינה משפטית. חלק מערוצי ההתדיינות הם בעלי אופי פלילי וחלקם בעלי אופי אזרחי- חברתי.

החידוש העיקרי של החוק למניעת הטרדה מינית הוא בקביעה של איסורים פליליים על הטרדות מיניות מילוליות, שבגינם המטרידים מקבלים עונשי מאסר. למרות החידוש בחוק, כמות ההרשעות בעבירות של הטרדה מינית מילולית אינה רבה, ואפשר לומר כי היא זניחה אפילו.

מהי עבירה מילולית?

הטרדות מיניות מילוליות נפוצות במיוחד במקומות עבודה בהם נשים וגברים נמצאים תחת קורת גג אחת במשך שעות רבות בכל יום וישנה היררכיה מסוימת אשר כוללת יחסי מרות של מנהלים כלפי עובדיהם. הטרדה מינית מילולית יכולה להיות באמצעות מילים כגון זימונים לפגישות לאחר שעות העבודה, מחמאות על המראה הפיזי של מושא ההטרדה, שיחות טלפון שאינן עוסקות בנושאי העבודה או בנושאים מקצועיים וכדומה.

בתי המשפט מבחינים בין מקרה חד פעמי של הטרדה מינית מילולית לבין מקרים בהם ההטרדה חוזרת ונשנית. אם הטרדה מילולית היא עניין שחוזר על עצמו כמה פעמים, בית המשפט מתחיל להתייחס אליה כאל הטרדה מינית, כמובן לאחר שהוכח שהיא נעשתה שלא בהסכמה מצד המתלוננת או מצד המתלונן.

הטרדה מינית מילולית והטרדה מינית פיזית הן שתי צורות שונות של הטרדה מינית, אולם הן יכולות להיעשות במקביל, מכיוון שלרוב הטרדה מינית על ידי מגע פיזי תהיה מלווה בביטויים מילוליים שונים אשר מוגדרים כהטרדה מינית מילולית. למרות ששני סוגי ההטרדות יכולים לבוא זה לצד זה, הטרדות מילוליות לבדן יכולות להגיע לרמה של הטרדה מינית, ואז התייחסותם של בתי המשפט היא בהתאם.

סוגי הטרדות מיניות מילוליות

  • "זה תמורת זה"- זהו סוג שכיח מאוד של הטרדות מילוליות שבדרך כלל נאמרות בהקשר של קיום יחסי מין תמורת קידום ושיפור בתנאי עבודה או במסגרת לימודים, או לצורך הרעה בתנאים שקיימים זה מכבר.
  • הטרדה מינית מילולית אשר מתבטאת בהצעות חוזרות ונשנות או בדרישות לקיום יחסי מין או לקיום כל קשר אינטימי אחר, בלי שתהיה בצדן כל התייחסות לתנאי לימודים או עבודה ולא תהיה כל הבטחה של דבר חומרי בתמורה.
  • ביטויים שנושאים אופי מיני כזה או אחר תוך התאמה למושא ההטרדה (האדם המוטרד). הטרדה מינית מילולית יכולה להיות סביבתית (אמירת ביטויים גסים בעלי אופי מיני אל מול קבוצת אנשים וכלפיה, ויצירה של סביבה עוינת בהקשר המיני) או אישית.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו