כיצד מגישים תלונה על הטרדה מינית?

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בטרם נתאר את הפרוצדורה להגשת תלונה על הטרדה מינית, עלינו לברר מהי הטרדה מינית על פי הגדרתה בחוק העונשין במשפט הישראלי המצוי. הטרדה מינית שייכת תחת המונח הכללי של תקיפה מינית. תקיפה מינית היא כל מעשה שמבוצע בגבר, אישה, ילד  או כל אדם בצורת כפייה.

המעשה הנכפה נושא אופי מיני שמטרתו השפלה ושליטה בקורבן. כיום אלפי נשים פונות מדי שנה לעזרה לארגונים שונים במטרה לסיוע בעקבות תקיפה מינית כלשהי. רוב המקרים מבוצעים על ידי גברים כלפי נשים, אך לא רק. פגיעה מינית היא שם כולל לכל סוגי עבירות המין, ועל כן מקובל לקטלג את סוגי התקיפה המינית למספר קטגוריות משנה: אונס, מעשה סדום, גילוי עריות ועוד.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית הינה למעשה אקט הנושא אופי מיני מובהק, בו אחד הצדדים מתנגד לו. תחת הטרדה מינית ניתן לכלול חיזורים בעלי אופי מיני ללא הסכמה, בקשות לביצוע יחסי מין שונים. כמו כן כל התנהגות מילולית ופיסית הנושאת אופי מיני תחסה תחת הגדרה זו. עקב ריבויים של הטרדות מיניות במקום העבודה, המחוקק הסדיר באמצעות חוק למניעת הטרדה מינית את הליך הגשת התלונה ותפקידי האחראים לבירור התלונה בתוך מקום העבודה. בנוסף, הועלתה הצעת חוק שבקשת להרחיב את החוק ולהתמקד בהטרדה מינית במקום העבודה.

תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה – הגשת התלונה

במקרה ואכן אירע מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה, התלונה צריכה להיות מוגשת אל האחראי במקום העבודה או אל האדם המוסמך לכך במקום העבודה. התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי הנפגעת עצמה או אף על ידי אדם אחר שבא מטעמה. יש לציין כי במקומות עבודה למעביד ישנם חובות רבות לבירור התלונה. כך למשל עליו לברר לעומק כל מקרה של הטרדה מינית אשר הגיע לידיעתו, גם במקרים שבהם לא הוגשה תלונה רשמית.

על האחראי במקום העבודה ליידע את המתלוננת על דרכי הטיפול השונות בהטרדה המינית שאירעה. על האחראי לפרט למתלוננת את זכויותיה ואת ההליך שייעשה בתלונה בתוך מקום העבודה. חשוב לציין כי בכל עת המתלוננת רשאית להגיש תלונה במשטרה במקביל להליך או אפילו לפנות לבית המשפט לקבלת סעד.

בירור נסיבות התלונה על ההטרדה המינית

הליך בירור התלונה ייעשה בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית. ועל כן בירור התלונה ייעשה מוקדם ככל האפשר, תוך שמירה מרבית על פרטיותה של המתלוננת ושל העדים למעשה, במידה וישנם. אמנם אין בחוק מסגרת קבועה להליך, אך יש לפעול ביעילות למיצוי מהיר של בירור התלונה. לאחר תום ההליך, על האחראי מטעם המעביד יוגש דו"ח מפורט אל המעביד, אשר יוכל בהתאם לשיקול דעתו לנקוט בהליכים שונים כלפי העובד המואשם.

הטרדה מינית בשיח המשפטי

כיום ניתן לתבוע בבית הדין לעבודה תביעה בעילה של הטרדה מינית ללא הוכחת נזק, בסכום של עד 50000 שקל. פרשנות הפסיקה בנוגע לחוק למניעת הטרדה מינית יצרה סיטואציות שונות ותקדימים משפטיים. כך למשל נפסק כי ניתן על פי הנסיבות לפסוק פיצויים על כל מקרה של הטרדה מינית בנפרד, במקרים של התנהגות מינית חוזרת.

כמו כן נפסק כי ניתן לתבוע את הפיצוי הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק, אך גם ניתן לבחור במסלול פיצוי נזיקי על פי העילות הקבועות בפקודת הנזיקין הרלוונטיות לנושא. יש לציין כי לעיתים נשים פונות בהליך של פנייה לתביעה משפטית על פני הגשת תלונה פלילית במשטרה.

לסיכום, הטרדה מינית הינה אקט הנושא אופי מיני ללא הסכמה, אף באופן מילולי. הליך הגשת התלונה ובירורה במקום העבודה מוסדר בחוק ועל האחראים לכך מטעם המעביד לפעול בהתאם להוראותיו.

ראו גם:
עד 5 שנות מאסר למפיץ תמונות מיניות באינטרנט

הטרדה מינית – חוק ההתיישנות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו