עד 5 שנות מאסר למפיץ תמונות מיניות באינטרנט

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

עלייתן המטאורית של הרשתות החברתיות במהלך שנים האחרונות, ובדגש על תוכנת המסרים המידיים "וואטסאפ" (WhatsApp Messenger), הביאה להתפשטותה של תופעה פסולה חדשה, במסגרתה יותר ויותר תכנים בעלי אופי מיני מופצים על גבי הרשת, וזאת ללא הסכמת אחד מהמעורבים באקט, ולעיתים אף ללא ידיעתו.

תיקון לחוק הטרדות מיניות

מטבע הדברים, קיים קושי ניכר בהסרת התוכן הפסול לאחר תחילת הפצתו, וזאת עקב המהירות הרבה בו הוא מופץ בקרב קהלים רחבים, כאשר קשה עד בלתי אפשרי להגיע לכל מפיצי המידע, לא כל שכן למצות עימם את הדין.

עם זאת, תכנים אלו, לבד מהיותם פסולים להפצה מבחינה מוסרית לכל הדעות, מהווים כעת גם עבירה פלילית, וזאת בעקבות קבלתו של תיקון מס' 10 לחוק ההטרדות המיניות, אשר מבקש לבער את התופעה הפסולה.

התיקון לחוק, אשר הועלה על ידי חברת הכנסת יפעת קריב מסיעת "יש עתיד", והתקבל בתאריך 6 בינואר 2014, מתייחס ישירות למקרים בהם אדם צולם ללא ידיעתו, או ללא קבלת הסכמתו, ולאחר מכן הצילום (לרבות צילום וידאו כמובן) פורסם או הופץ בקרב אחרים, בין אם באמצעות תוכנות למסרים מידיים, על גבי רשת האינטרנט וברשתות החברתיות, או בכל דרך אחרת.

על פי הנוסח המלא של התיקון לחוק, "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום" מוגדר כעת כהטרדה מינית לכל דבר ועניין, כאשר הטיפול במקרים אלו מתבצע במסגרת החוק למניעת הטרדות מיניות, אשר מאפשר נקיטת סנקציות משפטיות חמורות כנגד המעורבים בהפצת התוכן המיני.

על פי לשון החוק למניעת הטרדה מינית, ניתן להשית על אדם אשר ביצע עבירה מינית כנגד אדם אחר, ללא הסכמתו המפורשת והברורה, עונש מאסר בפועל לתקופה של עד ל-5 שנים.

יש גם לציין, כי בעקבות קבלת התיקון לחוק, הפצת תוכן מיני מוגדרת כעת כעבירה מינית, על כלל משמעויותיה בחוק, ומסיבה זו הנפגעת מהפצת הסרטונים תוגדר כנפגעת מהטרדה מינית, ומפיץ הסרטונים יוגדר כעבריין מין, תווית בעלת משמעות שלילית חמורה, אשר עלולה לפגוע במידה ניכרת בעתידו המקצועי והאישי.

עם זאת, ועל אף שקיימת הסכמה רחבה בקרב מרביתם המוחלט של חברי הכנסת, וכן בקרב הציבור הרחב, כי תופעת הפצת התכנים המיניים הינה פסולה לחלוטין, קיימים חילוקי דעות באשר לשאלה האם התיקון החדש לחוק יסייע במיגור התופעה.

חשוב להזכיר, כי על אף שהחוק מאפשר נקיטת סנקציות משפטיות כנגד המפיץ הראשוני של התכנים, נשאלת השאלה מהו מעמדם של אלו המסתפקים בהעברת התכנים הלאה, סוגיה אשר התיקון אינו מתייחס אליה מפורשות.

כמו כן, גם טרם החלת התיקון החדש מפיצי התוכן המיני היו חשופים לתביעה משפטית, וזאת בהסתמך על החוק להגנת הפרטיות, אשר עבירה עליו דינה 5 שנות מאסר. מסיבה זו, המבקרים טוענים כי התיקון החדש לחוק הינו אך כותרת פופוליסטית, אשר יתרונו היחיד הוא בהגדרת העבריין כעבריין מין, ותו לא.

חרף זאת, נדמה כי התיקון החדש מהווה אמירה ברורה וחד משמעית מטעם הגורם המחוקק כנגד התופעה הפסולה שלעיל, אשר פוגעת קשות במצולמים ללא ידיעתם, ואף גורמת לנזק תדמיתי ואישי הנמשך לאורך תקופה ארוכה. יש לקוות, כי אמירה זו תהדהד באוזני כל אדם השוקל לבצע מעשה שכזה, ותזכיר לו, כי מעשים כגון אלו אינם רק פסולים מבחינה מוסרית, ומובילים לפגיעה חמורה בזולת, אלא גם מהווים עבירה פלילית חמורה, אשר דינה בצידה.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו