בעילה אסורה בהסכמה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בעת האחרונה עלה לדיון ציבורי הנושא של בעילה אסורה בהסכמה. למרות שניתן להבין שמדובר על פעולה שנעשית בהסכמה, הרי שהחוק נוהג להבדיל בין סוגים שונים של הסכמות.

לא רק זאת, אלא שבתנאים מסוימים אפילו כאשר ישנה הסכמה מלאה לעצם קיום יחסי המין בין צעירה לבין גבר, החוק מבקש להכביד ידיו על הנאשם במעשה והוא מטיל עליו אחריות הדומה לזה שמוטל על אנס.

יש קטינים ויש קטינים

בעילה אסורה בהסכמה הינה על פי רוב קיום יחסי מין בין קטינה לבין בגיר. על פי החוק, יחסי המין נחשבים ככאלה בהגדרה מכלילה והם כוללים החדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של האישה. משמעות הדבר היא שאפילו יחסי מין שאינם מלאים יכולים להיחשב לבעילה אסורה. בשונה מאונס, זהו מצב שמאופיין בכך שהצעירה מסכימה לקיום היחסים והיא איננה מתנגדת להם במפורש או במובלע.

היבט חשוב מבחינת החוק טמון בהבדל שבין קטינות בגילאים שונים וכן ליחסי המרות, אם ישנם, בין הגבר לאישה. במידה ומדובר על הפרש גילאים נמוך (לא יותר משלוש שנים), ישנם מקרים שהפעולה לא תיחשב כלל לבעילה אסורה מבחינת החוק. במקביל, ישנם מקרים שבהם קיום יחסי מין ייחשבו לבעילה אסורה בהסכמה גם אם האישה כלל איננה קטינה אלה בגירה.

בעילה שדינה אונס

על פי דיני העונשין נערה שגילה פחות מארבע עשרה שנה איננה יכולה להביע הסכמה מדעת לפעולה של קיום יחסי מין. לכן, במידה ומדובר על בעילה של קטינה בגיל זה, אפילו אם הביעה את הסכמתה המלאה לביצוע הפעולה, החוק מבקש להחמיר בעניין זה ולנקוט ביד קשה יותר כנגד הנאשם. כאן, בשל גילה הצעיר של הנערה ההתייחסות ליחסי המין לא תהיה כאל בעילה אסורה בהסכמה והנאשם ייאשם בעבירה של אינוס, עברה קשה וחמורה יותר שיכולה להביא להשתת עונש חמור הרבה יותר.

דרגות של חומרה

אם החוק מבקש להחמיר עם גברים המואשמים בבעילה של קטינה מתחת לגיל ארבע עשרה, הרי שגם אם מדובר בצעירות מבוגרות מעט יותר אין הגבר יכול לצאת פטור בלא כלום. אמנם כאשר הנערה מבוגרת יותר וגילה נע בין ארבע עשרה לשש עשרה המעשה לא יחשב לאונס (במידה ואכן הוכח שהייתה הסכמה מצד הנערה) אולם עדיין מדובר על עבירה חמורה שיכולה להביא לגזירת עונשי מאסר בפועל של עד חמש שנים.

ניצול יחסי מרות

למרות שבמרבית המקרים של בעילה אסורה בהסכמה מדובר על קיום יחסים בין קטינות לבין גברים בגירים, ישנם מקרים שבהם המצב שונה. כאלה הם למשל המקרים שבהם מדובר על אישה שגילה מעל שמונה עשרה שנים, אשר נאלצה להביע את הסכמתה שלא בלב שלם.

מקרים לדוגמא הם כאלה שבהם השתמש הגבר באמצעים פסולים כגון יחסי מרות בינו לבין האישה כמו בעבודה, בצבא ועוד, הבטחת נישואים שלא עמדה מאחוריה כוונת מימוש וכיוצא באלה.

אחריות הנאשם

מרבית הנאשמים בעבירות של בעילה אסורה בהסכמה טוענים להגנתם שלא ידעו שגילה של הנערה נמוך משמונה עשרה שנים. בכך, לטענתם, לא הייתה להם כוונה לעבור על החוק. כאן יש לדעת שנאשמים שמעלים טענות כאלה – לפתחם תוטל החובה להוכיח שהם פעלו באופן מעשי כדי לברר את גילה של הצעירה מבעוד מועד.

לסיכום, למרות שבעילה אסורה בהסכמה איננה אונס, ישנם מקרים שהחוק איננו מבדיל בין בועל לבין אנס. במקביל, גם לא מדובר בהכרח על מצב שבו האישה הינה קטינה בעת ביצוע המעשים. במידה שהגבר נוקט במעשי עורמה או בניצול מעמדו, הוא עשוי להיות מואשם בבעילה גם במצב של קיום יחסים על אישה בוגרת.

על ייצוג עורך דין לנאשמים בהטרדה מינית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו