פורום תקנה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

אחת מכל שלוש נשים במדינת ישראל נפגעת על רקע מיני. אצל גברים, הנתונים נמוכים יותר, אך גם ידוע שגברים נוטים פחות להתלונן ולדווח על מה שאירע להם. פגיעות מיניות יכולות ללבוש אופי שונה, החל מהטרדות מיניות, וכלה במעשה אונס (הכולל חדירה לגוף). כל הפגיעות המיניות מאופיינות בכך, שאדם אחד כופה את רצונותיו ואת התנהגותו על אדם אחר, בניגוד לרצונו.

החוק המתייחס לפגיעות מיניות (חוק העונשין, הפרק הדן בעבירות אלימות, ותת הפרק הדן בעבירות על רקע מיני), נותן דעתו גם על מצבים בהם הנפגעים אינם יכולים להביע את התנגדותם המפורשת למעשים שנכפים עליהם. אחד המצבים הללו הוא כאשר הנפגע נמצא תחת מרותו, סמכותו או השפעתו של הפוגע. במקרה כזה יחשב מעשה לעבירה בכל מקרה.

בחברה הדתית, יש משמעות רבה לתחום הסמכות והמרות. אנשים מאמינים מצווים במצוות "עשה לך רב", וכך הופכים לרבנים, מלמדים ומדריכים שונים לבעלי סמכות ומרות על קבוצות גדולות של ילדים ובני נוער (בישיבות, בתי כנסת ופנימיות). למרבה הצער, תופעת הפגיעות המיניות לא פוסחת על מגזר זה בחברה. דווקא בהקשר הדתי, עומדות בפני הנפגעות דילמות והתמודדויות קשות יותר בשאלה האם להתלונן, שכן הן חושפות את עצמן להתגייסות של קהילה שלמה נגדן כמוציאות לשון הרע, או פוגעות במעמדו של אדם מכובד ואפילו "צדיק".

בשנת 2003 הוקם פורום תקנה, שמטרתו להתמודד עם תופעת הפגיעות המיניות על רקע של יחסי מרות וסמכות.

אנשי פורום תקנה

פורום תקנה מורכב מנציגים של ארגונים חשובים בציונות הדתית, גברים ונשים. נשיאי הפורום הם הרב יעקב אריאל והרב אהרון ליכטנשטיין, והוא כולל רבנים, רבניות, משפטנים ועוד.

פעילות פורום תקנה

דרכו של הפורום התחילה בלמידה של תופעת התקיפות המיניות בכלל, והתקיפות המיניות בציבור הדתי תחת ניצול יחסי מרות בפרט. לאחר מכן, חובר תקנון למניעת הטרדה מינית המחייב את כל המוסדות החינוכיים של המגזר. התקנון מבוסס בעיקר על ההלכה (הלכות ייחוד) ועל החוק למניעת הטרדה מינית. בשלב השני, בנה הפורום מודל לטיפול במקרים של פגיעות מיניות שהתרחשו בפועל.

פורום תקנה פועל בידיעת היועץ המשפטי לממשלה, והוא מהווה אלטרנטיבה עבור נפגעות דתיות שאינן רוצות מסיבה זו או אחרת לפנות לרשויות האמונות על טיפול בפגיעות מיניות (ובראשן המשטרה). בדרך כלל הפנייה לפורום נעשית כאשר המתלוננת חוששת מתגובת החברה או הפוגע לתלונה. פורום תקנה מיידע את המתלוננות הפונות אליו בכל האלטרנטיבות החוקיות העומדות בפניהן- הגשת תלונה בפני סמכות גבוהה יותר מהפוגע, תלונה במשטרה ופתיחה בתביעת נזיקין אזרחית.

תקנון למניעת הטרדות מיניות

על פי התקנון, כל מוסד חינוכי חייב לערוך הסברים בנוגע להטרדות מיניות הן בקרב המחנכים והן בקרב התלמידים, ולהעלות בפניהם את האפשרויות העומדות בפניהם במקרה של פגיעה מינית. התקנון מגדיר כיצד לבצע שיחות אישיות בין מחנך לתלמיד (בשעות היום, במקום פתוח, עם אפשרות לחניך להיות מלווה באדם נוסף, תוך הימנעות מוחלטת ממגע בין המחנך לתלמיד).

כאשר עולים נושאים בעלי תוכן נפשי או מיני, על המחנך להפנות את התלמיד לסמכות מקצועית בתחום. גם כאשר ישנן הערות לגבי צניעות של תלמידה, רק לאישה מותר להעיר על כך. לימוד בחברותא יכול להתקיים רק בנוכחות שני תלמידים, בנסיעה ברכב עם בעל סמכות, על התלמידים לשבת מאחור. כמו כן, מחוייבים המחנכים בחובת דיווח במקרה שנודע להם על מקרה של הטרדה או פגיעה מינית בקטינים.

קוד אתי לטיפול בהטרדות מיניות

כאשר נודע לחבר בפורום על פגיעה מינית, עליו לשמור על סודיות, לידע את המתלונן או המתלוננות על אפשרויות הפעולה שלה, ולהודיע לה אם יש לו עניין אישי כלשהו במקרה שמחייבו להעביר את הטיפול לאדם אחר.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו